Sjöudden

Sjöudden ligger i nordvästra Växjö vid Helgasjön. Här planeras det för 230 bostäder, en förskola och verksamheter som café, restaurang, kontor och galleri.

Projektet är vilande

Vi har ännu inte börjat arbeta med detaljplanen för området, då vi har många andra projekt igång som prioriteras först.

Närheten till vattnet, koloniområdet Bastanäs, biodlingen och natur är värden som utmärker sig för området och kvaliteter som kommer att ta tillvara på i framtidens Sjöudden.

Det finns ett planprogram för området som godkändes sommaren 2014 och som kommer att vara underlag för den detaljplan som framöver kommer att tas fram.

Planprogrammet grundar sig på kommunens och Arken arkitekters tidigare skissarbete och workshops med boende och andra intressenter i området. I förarbetet har vi gjort utredningar i kulturmiljö och naturinventering.

Senast uppdaterad: 13 mars 2023