Torparängen

Torparängen ligger vid Södra Bergundasjön i norra delen av Teleborg. Här har man bland annat byggt en ny förskola, bostäder och park. Byggnation av fler bostäder pågår och när området är färdigbyggt kommer det att finnas cirka 300 bostäder, både villor, hyresrätter och bostadsrätter.

Visionsbild Torparängen med hus

På Torparängen planerar vi för:

300 bostäder

Om Torparängen

Torparängen var under mer än 30 år hemmaplan för fotbollsklubben Växjö Bollklbb. Under åren 2015–2016 flyttade fotbollsklubben all sin senior- och ungdomsverksamhet till en samlad plats på Sportfältet, centralt på Teleborg. den nya detaljplanen för området antogs i början av 2017.

På Torparängen finns fina naturområden stenrösen, igenväxta betesmarker, körsbärsträd, spännande arkeologi och närheten till Södra Bergundasjön. Här finns tre små torp som en gång till hörde Theleborgs gods; torpen Furutå, London och Lubeck.  

Torparängen – ett träbyggnadsprojekt

Växjö kommun var tidigt ute med att satsa på modern träbyggnation och att bygga höga hus i trä. I byggprojektet Torparängen skapas en träbyggnadsarena. Här har Linnéuniversitetet i ett forskningsprojekt studerat hela processen, från planering till färdig byggnation i samarbete med Växjö kommun, VKAB och byggherrarna på området. Projektet startade 2016 och avslutades våren 2019.

Torparängen - ett träbyggnadsprojektet

Ny områdespark för aktivitet och rekreation

Torparängen omges av fina naturområden. Vårt mål har varit att utveckla den naturmark som finns idag och skapa en park med plats för friskvård, lek och grönska. Parken blev klar i juni 2020.

Läs mer om parken.

Förskola

The Pure Housing har byggt en ny förskola för cirka 80–100 barn. Förskolan drivs av Växjö Fria Förskola och blev klar i augusti 2019. Växjö Fria Förskolas webbplats Länk till annan webbplats.

Tunnelprojekt

Under 2017–2018 hade konstnären Ossian Gustafsson och elever från Furutåskolan ett samarbete med att gestalta och smycka tunneln under Torparvägen. I projektet, som heter Arbor imago, har Ossian hämtat inspiration från trädet. Eleverna har fått hjälpa till genom att karva ut symboler i träbitar utifrån vad dem förknippar med platsen.

Bostäder

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2021
Växjö växer