Hagavik

Hagavik ligger i norra delen av Växjö, mellan Evedal och Sandsbro. Här planeras det för nya bostäder i en miljö nära natur och sjö.

Projektet är indelat i tre etapper. Första etappen: Dalbostrand med nya villatomter, blev klar 2015. Nu pågår arbetet med de andra etapperna.

I Hagavik planerar vi för:

Bostäder

Högstadieskola

Sporthall

Om Hagavik

Hagaviksområdet är ett tidigare fritidshusområde och är inte anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Det tidigare smalspåret, som i dag är cykelväg, leder genom området. Fritidshus av varierande storlek ligger längs grusvägarna som sträcker sig från Hagaviksvägen respektive Björnvägen ner mot Helgasjön. En stor del av området norr om smalspåret är bebyggt.

Den största möjligheten till att bygga ut området är på skogsmarken som ligger söder om smalspåret. 

Den 9 juni 2021 fick Växjö kommun besked från mark- och miljööverdomstolen att de avslår kommunens ansökan om dispens för att flytta den fridlysta orkidén Knärot. Ärendet har behandlats i samtliga rättsliga instanser, vilket innebär att domen är slutgiltig och inte går att överklaga.

Växjö kommun har nu påbörjat arbetet med att se över vilka möjligheter det finns med fortsatt planläggning av området. Beroende på vilken färdriktning vi väljer kan även ytterligare politiska beslut krävas.

Vi planerar att kunna presentera ett förslag på hur vi går vidare med planprocessen utifrån de nya förutsättningarna under hösten 2021.

Villatomter

I den första etappen, Dalbostrand, färdigställde Växjö kommun nio kommunala villatomter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2021
Växjö växer