Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kronoberg

Från 5 november till 13 december gäller allmänna skärpta råd i Växjö kommun och Kronobergs län.

Stäng meddelande

Bredvik

Bredvik ligger utmed Norra Bergundasjöns västra strand. Här finns Växjös största grundskola och nu planeras det för cirka 450 bostäder, en lekplats och en ny gång- och cykelväg över sjön. Bredvik ska utformas efter den svenska trästadens traditionella skala och trädgårdsstadens struktur och kännetecken.

Markanvisningstävling

Just nu pågår en markanvisningstävling för fastigheterna Vinden 1, Molnet 1 och Värdet 1 i Bredvik. Samtliga fastigheter anvisas för bostadsbebyggelse.

Läs mer om markanvisningen här. Lämna din intresseanmälan senast den 18 december.

Illustrationsbild över hur vallen kommer att se ut.

Gång- och cykelväg

För att göra vägen till skolan säkrare har vi byggt en tunnel för gång- och cykeltrafik under den stora bilvägen.  

Vi har även byggt ett gångstråk utmed västra stranden. På sikt ingår denna del i ett större sammanhängande stråk runt Norra och Södra Bergundasjön. 

Bostäder

OBOS Kärnhem har byggt 23 radhus och 24 rad- och parhus.

Eksjöhus Bostadlänk till annan webbplats har byggt 18 radhus

OBOSlänk till annan webbplats har byggt 18 bostadsrätter.

Pär Lagerkvist förskola och skola

Växjö Fastighetsförvaltning AB, Vöfab, har byggt en ny förskola och skola. Den nya skolan ersätter Bergundaskolan och har plats för cirka 1 000 elever.

Byggnaden uppnår miljöklassning Miljöbyggnad Guld. Det betyder att vi ställer höga krav på bland annat energianvändning och ljudmiljö. Skolan blev klar våren 2017.

Vöfabs webbplatslänk till annan webbplats

Pär Lagerkvistskolans färgglada byggnader.

Pär Lagerkvistskolan invigdes i augusti 2017.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 november 2020
Växjö växer