Bredvik

Bredvik ligger utmed Norra Bergundasjöns västra strand. Här finns Växjös största grundskola och nu planeras det för cirka 450 bostäder, en lekplats och en ny gång- och cykelväg över sjön. Bredvik ska utformas efter den svenska trästadens traditionella skala och trädgårdsstadens struktur och kännetecken.

Illustrationsbild över hur vallen kommer att se ut.

Gång- och cykelväg

För att göra vägen till skolan säkrare har vi byggt en tunnel för gång- och cykeltrafik under den stora bilvägen.  

Vi har även byggt ett gångstråk utmed västra stranden. På sikt ingår denna del i ett större sammanhängande stråk runt Norra och Södra Bergundasjön. 

Bostäder

OBOS Kärnhem Länk till annan webbplats. har byggt 23 respektive 19 radhus och 24 rad- och parhus.

Eksjöhus Bostad Länk till annan webbplats. har byggt 18 radhus

OBOS Länk till annan webbplats. har byggt 18 bostadsrätter.

APP Properties Länk till annan webbplats. har byggt 14 bostadsrätter.

Pär Lagerkvist förskola och skola

Växjö Fastighetsförvaltning AB, Vöfab, har byggt en ny förskola och skola. Den nya skolan ersätter Bergundaskolan och har plats för cirka 1 000 elever.

Byggnaden uppnår miljöklassning Miljöbyggnad Guld. Det betyder att vi ställer höga krav på bland annat energianvändning och ljudmiljö. Skolan blev klar våren 2017.

Vöfabs webbplats Länk till annan webbplats.

Pär Lagerkvistskolans färgglada byggnader.

Pär Lagerkvistskolan invigdes i augusti 2017.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2021
Växjö växer