Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen hanterar frågor inom kultur- och fritidsområdet och ansvarar för folkbiblioteken, Växjö konsthall, Det fria ordets hus, Biljettcentrum, Araby park Arena och vissa andra idrotts- och friluftsanläggningar. Förvaltningen hanterar också stöd till föreningar, institutioner och vissa stiftelser.

Förvaltningens arbete leds av tillförordnad förvaltningschef Anna-Karin Axelsson som ansvarar för  förvaltningens interna arbete och utveckling.

Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Organisationen

Utvecklingsavdelningen

Anna-Karin Axelsson, avdelningschef 
E-post: anna-Karin.Axelsson@vaxjo.se
Telefon: 0470-410 00

Avdelningen sköter utredningar, utvecklingsarbete och fastighetsfrågor samt en del större projekt och satsningar.

Admininstrativa avdelningen

Ann-Sofie Nylander, avdelningschef
E-post: ann-sofie.nylanderjohansson@vaxjo.se
Telefon: 0470-410 00

Avdelningen sköter ekonomi, personalfrågor, nämndsinformation och kommunikation för förvaltningen.

Biblioteksavdelningen

Caroline Svensson, tillförordnad bibliotekschef
E-post: Caroline.Svensson@vaxjo.se
Telefon: 0470-410 00

Huvudbiblioteket i Växjö kommun har i genomsnitt 1100 besökare/öppethållandedag.
Folkbiblioteken i Växjö kommun består av Växjö stadsbibliotek, 8 filialbibliotek, ett minibibliotek och 4 utlämningsställen.

Kultur- och konstavdelningen

Verksamheten består bland annat av stöd till kulturinstitutioner, kulturföreningar och studieorganisationer, samt till utvecklingsprojekt inom kulturområdet. Dessutom kulturutbud för grundskolan, förskolan och omsorgen, offentliga kulturarrangemang som Kulturnatten, Vårstad, Scensommar, Valborgmässofirande och Nationaldagsfirande samt verksamhet i Växjö konsthall, Det fria ordets hus och Biljettcentrum.

Fritidsavdelningen

Jessica Råhlin, avdelningschef
E-post: Jessica.Rahlin@vaxjo.se
Telefon: 0470-410 00

Samordnar strategiska frågor och utveckling inom fritidsområdet.
Behandlar ansökningar om stöd till föreningars verksamhet. Arenaservice sköter drift och service på anläggningar som sporthallar, fotbollsplaner, spår- leder och badplatser. 

Kontakt

 • Kultur- och fritidsförvaltningen

  0470-410 00

  Besöksadress

  Västra Esplanaden 18

  Postadress

  Växjö kommun
  Kultur och fritidsförvaltningen

  Box 1222

  351 12 Växjö

  Öppettider

  Måndag - fredag kl. 08.00-16.30

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2018
Politik och demokrati