Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen hanterar frågor inom kultur- och fritidsområdet och ansvarar för folkbiblioteken, Växjö konsthall, Det fria ordets hus, Biljettcentrum, Araby park Arena och vissa andra idrotts- och friluftsanläggningar. Förvaltningen hanterar också stöd till föreningar, institutioner och vissa stiftelser.

Förvaltningens arbete leds av förvaltningschef Tomas Ekelius som ansvarar för  förvaltningens interna arbete och utveckling.

Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Organisationen

Stab- och ledning

Består av förvaltningschef, avdelningschefer och personalspecialist. 

Stöd- och utvecklingsavdelningen

Stöd- och utvecklingsavdelningen består av administration och ekonomi, kommunikation och verksamhetsutveckling.
Leds av Ann-Sofie Nylander, avdelningschef Stöd och utveckling
E-post: ann-sofie.nylanderjohnsson@vaxjo.se
Telefon: 0470-410 00

Kulturavdelningen

Kulturavdelningen består av Växjö bibliotek inklusive Det fria ordets hus, Växjö konsthall och allmän kultur.
Leds av Anna-Karin Axelsson, avdelningschef Kultur
E-post: anna-karin.axelsson@vaxjo.se
Telefon: 0470-410 00

Fritidavdelningen

Fritidsavdelningen består av Araby park arena, Föreningsservice och Arenaservice.
Leds av Jessica Råhlin, avdelningschef Fritid
E-post: Jessica.Rahlin@vaxjo.se
Telefon: 0470-410 00


Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2019
Politik och demokrati