Sammanträdestider, kultur- och fritidsnämnden

Välkommen till kultur- och fritidsnämndens sammanträden. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Sammanträdena inleds med Allmänhetens frågestund under cirka 15 minuter.

Tid och plats för sammanträden 2022

 • 9 februari, klockan 14.00.
  Mötet sker digitalt, via Teams
 • 16 mars, klockan 14.00.
  Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö
 • 6 april, klockan 14.00.
  Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö
 • 11 maj, klockan 14.00.
  Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö
 • 15 juni, klockan 14.00.
  Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö
 • 14 september, klockan 14.00.
  Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö
 • 12 oktober, klockan 14.00.
  Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö
 • 16 november, klockan 14.00.
  Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö
 • 14 december, klockan 14.00.
  Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö
Senast uppdaterad: 8 februari 2022