Protokoll, kallelse och föredragningslista, kultur- och fritidsnämnden

Tid: Onsdag den 25 september, klockan 14.00
Plats: Stadsbiblioteket Galaxen, Västra Esplanaden 7, plan 1 Växjö

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till 15 min. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas.

Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden 2019-09-25

 1. Val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Informationsärenden
 4. Inkomna handlingar
 5. Redovisning av rapporter
 6. Litteraturpris till Pär Lagerkivsts minne (tillkännages 14.30)
 7. Delårsrapport
 8. Besvarande av skrivelse om Kvarnhagens nöjesplats i stadsdelen Öster
 9. Besvarande av skrivelse om tillgänglighet vid Folkets Bio, Palladium
 10. Beslut om ändring av jurysammansättning för Tommy Svensson-priset
 11. Tommy Svensson-priset 2019
 12. Beslut om särskilt hyresstöd 2019 till Växjö DFF
 13. Beslut om takbidrag till Öjaby IS
 14. Beslut om Biljettcentrum
 15. Yttrande över ansökan om lån till projektet Växjö Allmänna kultur- och idrottspark
 16. Övrigt

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos kultur- och fritidsförvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen.

Här publiceras det senaste två årens protokoll, med viss personinformation borttagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta kultur- och fritidsförvaltningen på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2019
Politik och demokrati