Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Protokoll, kallelse och föredragningslista, kultur- och fritidsnämnden

Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden 20 juni 2018

Tid Onsdagen den 20 juni 2018 klockan 14.00
Plats Samlingssalen Galaxen, Växjö Stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö

Kultur- och fritidsnämndens ärenden

 1. Val av justeringsperson
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Informationsärende
  - Tf. förvaltningschefens information
  - Information från Tf. kultur- och bibliotekschefen
  - Fritidschefens information
  - Ordförandens information
 4. Redovisning av delegeringsbeslut
 5. Ekonomisk rapport för kultur- och fritidsnämndens verksamheter t o m maj 2018
 6. Projektet, inkludering genom idrott och samverkan
 7. Särskilt stöd - Växjö DFF
 8. Remiss över Ansökan Projekt Konstisbana
 9. Upphörande av den tryckta evenemangskalendern
 10. Överlämnande av beslutanderätten av medborgarförslag om utökad belysning längs elljusspåret i Furuby
 11. Överenskommelse Restaurang Teleborgshallen
 12. Övrigt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2018
Politik och demokrati