Sammanträdestider, nämnden för arbete och välfärd

Välkommen till nämnden för arbete och välfärds sammanträden.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund (20 minuter). Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge  ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas. 

Följande tider och platser gäller för 2020

 • 6 februari, klockan 08.30
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 18 mars, klockan 08.30
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 29 april, klockan 08.30
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 20 maj, klockan 08.30
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 24 juni, klockan 08.30
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 9 september, klockan 08.30
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 15 oktober, klockan 13.00
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 18 november, klockan 08.30
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 18 december, klockan 08.30
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2020
Politik och demokrati