Sammanträdestider, nämnden för arbete och välfärd

Välkommen till nämnden för arbete och välfärds sammanträden.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund (20 minuter). Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge  ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas. 

Följande tider och platser gäller för 2019

 • 30 januari, klockan 09.00
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 28 februari, klockan 09.00
  Willans Park 3
 • 27 mars, klockan 09.00
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 25 april, klockan 09.00
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 22 maj, klockan 09.00
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 20 juni, klockan 09.00
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 28 augusti, klockan 09.00
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 23 oktober, klockan 09.00
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 20 november, klockan 09.00
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 11 december, klockan 09.00
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2019
Politik och demokrati