Sammanträdestider, nämnden för arbete och välfärd

Välkommen till nämnden för arbete och välfärds sammanträden.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund (20 minuter). Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge  ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas. 

Följande tider och platser gäller för 2018

 • 7 februari, kl. 09.00
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 28 februari, kl. 09.00
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 28 mars, kl 09.00
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 25 april, kl 09.00
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 23 maj, kl 09.00
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 20 juni, kl 09.00
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 30 augusti, kl 09.00
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 19 september, kl 09.00
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 17 oktober, kl 09.00
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 21 november, kl 09.00
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18
 • 12 december, kl 09.00
  A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18

 

 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2018
Politik och demokrati