Styrande dokument och rapporter, nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd samt internbudget är grunden för nämndens styrning och utveckling av verksamheten och ska borga för god kvalitet. Även lagar, förordningar och barnkonventionen reglerar nämndens verksamhet.

Senast uppdaterad: 9 februari 2022