Sammanträdestider, omsorgsnämnden

Välkommen till omsorgsnämndens sammanträden som är öppna för alla. Du är välkommen att ställa din fråga i allmänhetens frågestund.

Ärenden som gäller myndighetsutövning är inte offentliga och åhörare får då lämna sammanträdet när dessa ska behandlas.

Tid och plats för sammanträden 2018

 • 28 november klockan 13.30
  Kommunhuset A-salen, Västra Esplanden 18, plan 5, Växjö

 • 19 december klockan 13.30
  Kommunhuset A-salen, Västra Esplanden 18, plan 5, Växjö

Tid och plats för sammanträden 2019

 • ej fastställt datum, sammanträdet läggs efter utbildningen av nya nämndledamoter
 • 6 februari klockan 13.30
  Kommunhuset A-salen, Västra Esplanden 18, plan 5, Växjö

 • 13 mars klockan 13.30
  Kommunhuset A-salen, Västra Esplanden 18, plan 5, Växjö

 • 24 april klockan 13.30
  Kommunhuset A-salen, Västra Esplanden 18, plan 5, Växjö

 • 5 juni klockan 13.30
  Kommunhuset A-salen, Västra Esplanden 18, plan 5, Växjö

 • 25 september klockan 13.30
  Kommunhuset A-salen, Västra Esplanden 18, plan 5, Växjö

 • 23 oktober klockan 13.30
  Kommunhuset A-salen, Västra Esplanden 18, plan 5, Växjö

 • 27 november klockan 13.30
  Kommunhuset A-salen, Västra Esplanden 18, plan 5, Växjö

 • 18 december klockan 13.30
  Kommunhuset A-salen, Västra Esplanden 18, plan 5, Växjö

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2018
Politik och demokrati