Sammanträdestider, utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Sammanträdena inleds med allmänhetens frågestund högst 30 minuter. Ärenden som gäller myndighetsutövning är inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas. 

Sammanträdestider 2024

 • 17 januari, klockan 13.30
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 7 februari, klockan 13.30
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 6 mars, klockan 13.30
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 3 april, klockan 13.30
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 8 maj, klockan 13.30
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 5 juni, klockan 13.30
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 14 augusti, klockan 13.30
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 4 september, klockan 13.30
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 2 oktober, klockan 13.30
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 13 november, klockan 13.30
  Växjö kommunhus, Smålandssalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 18 december, klockan 13.30
  Auditoriet, Kungsmadskolan, Sandsbrovägen 21T, Växjö
Senast uppdaterad: 25 juni 2024