Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Dessutom ingår fritidsgårdsverksamhet, kulturskola och skolbiblioteksforum. 

Utbildningsförvaltningens arbete leds av förvaltningschef Anders Elingfors som ansvarar för förvaltningens interna arbete och utveckling.

Kontakta utbildningsförvaltningen

Telefon: 0470-410 00
E-post: utbildningsforvaltningen@vaxjo.se 

Om du vill ringa någon medarbetare på utbildningsförvaltningen, ring Växjö kommuns kontaktcenter, telefon: 0470-410 00

Kontaktuppgifter till förvaltnings- och avdelningschef

Förvaltningschef

Anders Elingfors, e-post: anders.elingfors@vaxjo.se

Avdelningschef förvaltningskontoret

Henrik Ahlin, e-post: henrik.ahlin@vaxjo.se

Kontaktuppgifter till verksamhetschefer

Verksamhetschef gymnasiet och gymnasiesärskola

Christian Sandahl, e-post: christian.sandahl@vaxjo.se

Verksamhetschef grundskola, grundsärskola och fritidsgårdar 

Caroline Hedenbergh, e-post: caroline.hedenbergh@vaxjo.se

Verksamhetschef förskola

Monika Hernborg-Charlin, e-post: monika.hernborg-charlin@vaxjo.se

Verksamhetschef Resurscentrum

Annika Beckström, e-post: annika.beckstrom@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 22 augusti 2022