Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Dessutom ingår fritidsgårdsverksamhet, kulturskola och skolbiblioteksforum. 

Utbildningsförvaltningens arbete leds av förvaltningschef Anders Elingfors som ansvarar för kontorets interna arbete och utveckling.

Kontakta utbildningsförvaltningen

Telefon: 0470-410 00
E-post: utbildningsforvaltningen@vaxjo.se 

Om du vill ringa någon medarbetare på utbildningsförvaltningen, ring Växjö kommuns kontaktcenter, telefon: 0470-410 00

Kontaktuppgifter till förvaltnings- och avdelningschefer

Förvaltningschef

Anders Elingfors, e-post: anders.elingfors@vaxjo.se

Avdelningschef utveckling och kommunikation

Stefan Lindskog, e-post: stefan.lindskog@vaxjo.se

Avdelningschef likvärdighet och analys

Malin Raab Obermayr, e-post: malin.raab.obermayr@vaxjo.se

Avdelningschef myndighet och kvalitet

Henrik Ahlin, e-post: henrik.ahlin@vaxjo.se

Kontaktuppgifter till områdeschefer

Områdeschef gymnasiet 

Christian Sandahl, e-post: christian.sandahl@vaxjo.se

Områdeschef norra 

Caroline Hedenbergh, e-post: caroline.hedenbergh@vaxjo.se

Områdeschef södra

Henrick Caesar, e-post: henrick.caesar@vaxjo.se

Områdeschef västra 

Anders Tjäder, e-post: anders.tjader@vaxjo.se

Områdeschef östra

Gunilla Gustafson, e-post: gunilla.gustafson@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2020
Politik och demokrati