Protokoll, föredragningslista och kallelse, utbildningsnämnden

Här finns information om aktuellt möte i utbildningsnämnden.

Tid: Onsdag den 17 november 2021, klockan 14.00
Plats: Centrumskolan

Om du önskar närvara digitalt på sammanträdet ska du anmäla dig till utbildningsnamnden@vaxjo.se. Du kommer därefter att få en länk till Teams där du kan följa mötet digitalt. Vill du ställa frågor till allmänhetens frågestund kan du skicka in frågor till utbildningsnämnden. Ställ din fråga till utbildningsnämnden.

Förteckning över utbildningsnämndens ärenden 2021-11-17

 1. Beslutsärende: Val av justerare
 2. Beslutsärende: Fastställande av dagordning
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Informationsärende: Förvaltningsaktuellt samt verksamhetschef grundskola
 5. Informationsärende: Ekonomiläget november 2021
 6. Beslutsärende: Internbudget 2022
 7. Beslutsärende: Resursfördelningsprincipen
 8. Beslutsärende: Socialdemokraterna skrivelse kring åtgärder för en avgiftsfri skola
 9. Lokalärende: Elin Wägner hus 04 beslut om byggnation
 10. Lokalärende: Braås Ängslyckans förskola beslut om byggnation
 11. Beslutsärende: Programutbud för gymnasie- och gymnasiesärskolan samt preliminärt antal gymnasieplatser för läsåret 2022-2023
 12. Beslutsärende: Revidering delegationsordning
 13. Informationsärende: Handlingar för kännedom november 2021
 14. Informationsärende: Inrapporterade delegationsbeslut november 2021
 15. Information: Utbildningsnämndens ledamöter
 16. Övriga frågor
 17. Informationsärende: Elevärenden november 2021

Kallelse till utbildningsnämnden 2021-11-17 , 128 kB.

Protokoll

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på utbildningsförvaltningens förvaltningskontor.

Protokoll från tidigare sammanträden finner du under rubriken relaterade dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2021
Politik och demokrati