Här finns daglig verksamhet

Daglig verksamhet finns på flera platser i kommunen. Här kan du se var de finns och vilken inriktning varje verksamhet har.

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ackurat Industriplast

Värnamovägen 42, Lammhult Karta Länk till annan webbplats.
Här tillverkas mer än 7 000 olika plastartiklar som levereras till olika länder i världen. Verksamheten riktar sig främst till personer med lindrig och måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Exempel på aktiviteter är industriarbete.

Allaktivitetshuset Kryddan

Rådjursvägen 2A, Växjö Karta Länk till annan webbplats.
Verksamheten riktar sig främst till personer med förvärvad hjärnskada (LSS personkrets 2) och personer med lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Exempel på aktiviteter är förpackningsuppgifter, monteringsarbete, fysiska aktiviteter som utevistelse, gymnastik, skapande i färg och form och socialt umgänge.

Araby gård

Araby Gård 35260 Växjö. Karta Länk till annan webbplats.
Verksamheten riktar sig främst till personer med lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning.
Exempel på aktiviteter är sysslor kopplade till stall- och utemiljö såsom sopning, mockning, röjning, gräsklippning och enklare byggnation.

Bramstorp

Bramstorp i Ingelstad Karta Länk till annan webbplats.
I Bramstorp kombineras boende och daglig verksamhet. Verksamheten riktar sig till personer med måttlig och grav intellektuell funktionsnedsättning och som bor på Bramstorp.

Exempel på aktiviteter är vedhantering, trädgårdsskötsel, arbete med djur, skogspromenader, sopsortering och kompostering.

Café Cajutan

Sandgärdsgatan 31, Växjö Karta Länk till annan webbplats.
Cajutan är ett café som finns i polisens lokaler i Växjö. Verksamheten riktar sig främst till personer med lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Exempel på aktiviteter är att brygga kaffe, göra frallor, smörgåsar och baguetter, bakning, lunchservering, kassahantering, disk och städning.

Citygården

Kronobergsgatan 6, 352 33 Växjö Karta Länk till annan webbplats.
Citygården ligger i centrala Växjö. Vi arbetar mycket med struktur. Verksamheten riktar sig främst till personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Exempel på aktiviteter är promenader, sorteringsuppgifter, musik och sinnesträning.

Kommunikationsgruppen

Sandgärdsgatan 26 och 28, 352 30 Växjö Karta Länk till annan webbplats.
Kommunikation är en central del i verksamheten. som främst riktar sig till personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Exempel på aktiviteter är arbete vid dator, samtalsgrupper, utformande av egen tidning, läsgrupper och fysiska aktiviteter.

Kompassen

Hjalmar Petris väg 45, Växjö Karta Länk till annan webbplats.
Verksamheten riktar sig främst till personer med lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Exempel på aktiviteter är tvätthantering, sortering, paketeringsjobb, trädgårdsarbete och kreativa uppgifter,

Kupan Vintage

Norrgatan 15, Växjö Karta Länk till annan webbplats.
Kupan Vintage är en second handbutik i samarbete med Röda korset där vi säljer allt från kläder till prylar. Verksamheten riktar sig främst till personer med lindrig och måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Exempel på aktiviteter är sortering av saker och kläder som skänkts till välgörande ändamål, försäljning och kassahantering i butik, upphängning av kläder, strykning och prismärkning, tvätt, disk och städning, läs- och musikgrupper.

Lyckans café

På Lyckans café bedrivs café- och konferensverksamhet. Verksamheten riktar sig främst till personer med lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Exempel på aktiviteter är att brygga kaffe, göra frallor, smörgåsar och baguetter, bakning, kassahantering, disk och städning.

Lövåsen

Lövåsen har inriktning mot utevistelser och fysiska aktiviteter. En naturnära verksamhet med samarbete med närliggande förening. Verksamheten riktar sig främst mot personer med lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Exempel på aktiviteter är utearbete som gräsklippning och vedhantering, promenader i skog och mark, sorteringsarbete, renhållning, snickeriverkstad och plantering.

Micki

Industrivägen 7, Gemla Karta Länk till annan webbplats.
Verksamheten är en del av Micki leksaker i Gemla och riktar sig främst till personer med lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Exempel på aktiviteter är delmontering av leksaker och andra produkter, paketering, diskning, städ och sophantering.

Papperian

Klostergatan 11 A, Växjö Karta Länk till annan webbplats.
Papperian arbetar främst med återanvändning och traditionell tillverkning av papper. Verksamheten riktar sig främst till personer med lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Exempel på aktiviteter pappers- och blockljustillverkning, skapande i färg och form, kassahantering, försäljning i butik, kundkontakt, deltagande i mässor och utställningar.

Parketten, daglig verksamhet

Hejaregatan 10 B, Växjö Karta Länk till annan webbplats.
Verksamheten vänder sig till personer med autismspektrumtillstånd.

Vi har verksamheter med olika inriktning:

  • Montering och service arbetar under arbetsplatsliknande förhållanden och utför arbetsuppgifter åt företag.
  • Vi arbetar med kreativa och skapande uppgifter och med aktiviteter som fokuserar på hälsa och välmående.
  • På torpet Knutsgård erbjuder vi skapande i en naturnära miljö, utomhusaktiviteter samt trädgårdsskötsel. Vi spelar även spel, bakar och fikar tillsammans.
  • Utflyttad daglig verksamhet innebär en placering på ett företag, verksamhet eller i en annan del av Växjö kommun. Att få en praktikplats kan bli aktuellt för den som har varit igång i någon av grupperna på Parketten.

Ringsbergsgården

Västergatan 21, Växjö Karta Länk till annan webbplats.
Ringsbergsgården är en konferensverksamhet som ligger centralt i Växjö och verksamheten riktar sig främst till personer med lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Exempel på aktiviteter är brygga kaffe, förbereda frallor, bakning samt tillagning av marmelad, servering, tillverkning av receptböcker och anteckningsblock, städning och disk, trycka servetter, sång och musikstund.

Servicegruppen Vallhagen

Södra Vallviksvägen 4A, Växjö Karta Länk till annan webbplats.
Servicegruppen är en konferensverksamhet och riktar sig främst mot personer med lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Exempel på aktiviteter är att baka och göra smörgåsar, brygga kaffe, diska, städa och sköta sophantering, inköp, duka och förbereda beställningar

Slussen

Hammargatan 6, Växjö Karta Länk till annan webbplats.
Verksamheten riktar sig främst till personer med lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Exempel på aktiviteter är delmontering och demontering av diverse produkter, paketering, lager och leverans, promenader, köksträning, inköp, nutidsorientering och läsgrupper.

Tallskogen

Furulidsvägen 12, Ingelstad Karta Länk till annan webbplats.
Nytida driver verksamheten på uppdrag av omsorgsnämnden i Växjö kommun.
Mer information på Nytidas webbplats. Länk till annan webbplats.

Tasserian

Torpet Knutsgård i Telestad, Växjö
Vi finns på torpet Knutsgård i naturreservatet på Teleborg. Verksamheten riktar sig till personer med autismspektrumtillstånd.

Exempel på aktiviteter är uteaktiviteter som promenader, odling och trädgårdsskötsel, kreativa stunder med målning och pyssel samt social samvaro där vi spelar spel, samtalar och fikar. Vi hjälps åt med hushållssysslor som matlagning och städning av torpet.

Tegelgården

Sandgärdsgatan 28 B, Växjö Karta Länk till annan webbplats.
Verksamheten riktar sig främst till personer med lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Exempel på aktiviteter är bakning, service åt företag och organisationer, estetisk verksamhet, arbete vid dator och läsplatta, taktil stimulering, lättare paketeringsjobb, sång och musik.

Textilgruppen

Vårvägen 4, Växjö Karta Länk till annan webbplats.
Textilgruppen är en skapande verksamhet som främst arbetar med textilier. Här får man utöva kreativitet genom sitt intresse för färg och form. Verksamheten riktar sig främst till personer med lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Exempel på aktiviteter är tillverkning av textilier från egna bilder, måla och rita, väva, sy, trycka på tyg, delta i mässor och utställningar.

Utefixargruppen Annevik

Annevik, Växjö

Utefixargruppen är en daglig verksamhet vid Helgasjöns strand som främst riktar sig till personer med lindrig och måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Verksamheten är uppdelad i en utegrupp och en fixargrupp.

Exempel på aktiviteter är vaktmästarsysslor, skogsarbete, naturinformation, promenader, transporter och flyttärenden.

Vallhagen norra

Södra Vallviksvägen 4, Växjö
Verksamheten riktar sig främst personer till personer med måttlig eller grav utvecklingsstörning.

Exempel på aktiviteter är utegrupper, läsgrupper, musikgrupper, sinnesträning, skapande och kreativa uppgifter, bakning, promenader och paketeringsarbeten.

Vallhagen västra

Södra Vallviksvägen 4, Växjö Karta Länk till annan webbplats.

Verksamheten riktar sig främst till äldre personer med lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Exempel på aktiviteter är samtalsgrupper, arbete vid dator, bakning, vävning, promenader, spelar spel, högläsning och musik.

Vallhagen södra

Södra Vallviksvägen 4, Växjö Karta Länk till annan webbplats.

Verksamheten finns på Teleborg och riktar sig främst till personer med grav intellektuell funktionsnedsättning.

Exempel på aktiviteter är gympagrupper, musikgrupper, sinnesstimulering, taktil stimulans.

Vallhagen östra

Södra Vallviksvägen 4, Växjö Karta Länk till annan webbplats.

Verksamheten riktar sig främst till personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Exempel på aktiviteter är fysiska aktiviteter, arbete vid dator, musik och rytmik, läsning, sinnesträning, skapande och promenader.

Vivaldi

Pomonavägen 7, Växjö Karta Länk till annan webbplats.

Verksamheten riktar sig främst till personer med grav intellektuell funktionsnedsättning.

Exempel på aktiviteter är upplevelserum med bollbad, hängmatta, vattensäng och musik.

Senast uppdaterad: 9 februari 2024