Bergkvara 6:26 med flera (Bredvik)

Vi har gjort en ny detaljplan för Bergkvara 6:26 m.fl. (Bredvik), Räppe i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2014-01-09.

Sammanfattning

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av bostäder med blandade typer och upplåtelseformer med tillhörande service.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2021
Växjö växer