Nyhetsbrev

Här kan du läsa våra nyhetsbrev som skickas ut digitalt cirka 1-2 gånger per år. I det sammanfattar vi vad som är på gång i projektet. Vill du veta vad som händer i projektet kan du registrera dig till det digitala nyhetsbrevet. Det gör du genom att skriva in din e-postadress på den här sidan. 

Registrera dig till vårt digitala nyhetsbrev

Genom att lämna din e-postadress tackar du ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev som handlar om projektet Växjö stationsområde. Du kommer fortlöpande att få nyheter och information, från första spadtag till händelser som direkt kan påverka trafiken vid exempelvis avstängningar och omledningar.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att avregistrera dig. Då raderas dina uppgifter hos oss. Dina personuppgifter kommer endast att sparas och användas hos kommunikationsavdelningen på Växjö kommun under tiden som ombyggnad vid stationsområdet pågår.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, begränsning eller radering av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på kommunen. Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

För att kunna skicka digitalt nyhetsbrev om stadsutvecklingsprojektet Växjö stationsområde behöver vi behandla och spara dina personuppgifter.

Det är i huvudsak din e-postadress som vi behöver behandla och spara. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De personuppgifter vi behandlar har vi fått från dig som registrerat dig till nyhetsbrevet. Om du inte vill lämna de personuppgifter som vi behöver för verksamheten kan följderna bli att vi inte kan skicka ut det digitala nyhetsbrevet till dig.

Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är allmänt intresse. Du har när som helst rätt att avregistrera dig från att få fler utskick. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som projektet pågår det vill säga fram till och med 2030. Dock gallras dina uppgifter när du meddelar att du inte längre vill ha något utskick.

Det digitala nyhetsbrevet administreras av ett system som heter Mailchimp och detta är ligger i USA, alltså utanför EU/EES. Mailchimp är godkända av EU och omfattas av samma regler som om uppgifterna hade behandlats inom EU/EES. Du har alltså samma rättigheter som vanligt. Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas.

Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är kommunstyrelsen. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till kommunstyrelsen genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till info@vaxjo.se.

Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till info@vaxjo.se.

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens webbplats Länk till annan webbplats.. Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021
Växjö växer