Så läser du av din vattenmätare

Vattenmätaren ska läsas av minst en gång per år. Utifrån avläsningen beräknas en årsförbrukning. Årsförbrukningen ligger till grund för de debiteringar avvattenförbrukningen som vi gör mellan avläsningarna.

  • Ungefär två tredjedelar av alla vattenmätare i vår kommun läser VA-avdelningen av via radiosignal.
  • En tredjedel av alla vattenmätare i kommunen behöver läsas av manuellt av dig som abonnent
    och du ska därefter rapportera in mätarställningen.

Kom ihåg att vattenmätaren även måste läsas av om fastigheten ska byta ägare.

Vattenmätare som kommunen läser av

För de här typerna av mätare ser kommunen till att de läses av ungefär två gånger per år, via så kallad radioavläsning. Du kan också läsa av mätaren själv vid något mer tillfälle, till exempel om du vill göra en avstämning mot din faktura.

Vattenmätare

Den här vattenmätaren står på 587 m3. Vattenmätaren läses av via de första fem stora siffrorna. De visar vattenförbrukning i antal kubikmeter. De tre sista små siffrorna ska inte rapporteras in, de är decimaler och visar antal liter.

Den här vattenmätaren har ett lock och nio olika visningsbilder som man kan bläddra mellan med hjälp av en genomskinlig knapp. När locket lyfts ska mätaren visa mätarställningen i hela kubikmeter. För bättre noggrannhet och visning av decimaler trycker man på knappen två gånger, då visas mätarställningen i kubikmeter med sex decimaler efter kommatecken. Skulle denna typen av mätare visa koder som börjar A, C eller E följt av tal direkt efter att man har öppnat locket, bör du kontakta
VA-avdelningen omgående.

Vattenmätare som abonnenten ska läsa av 

Vissa äldre typer av vattenmätare måste läsas av manuellt. Till abonnenter som har en sådan mätare skickar VA-avdelningen ett avläsningskort, där du själv som kund ska läsa av mätaren. Du kan fylla i och skicka tillbaka kortet eller rapportera in via Internet. Du kan också läsa av mätaren själv vid något mer tillfälle, till exempel om du vill göra en avstämning mot din faktura.

Vattenmätare

I mätaren på bilden visar räkneverket 82 m3. På den här typen av vattenmätare ska du bara läsa av siffrorna i det svarta fältet i räkneverket.  I det röda fältet står decimalerna och de ska inte rapporteras in. Mätarens nummer (identifikation) står längst ner på mätaren. Den här mätaren har nummer 40354. 

Vattenmätare

Den här mätaren står på 2062 m3. Om du har en vattenmätare av denna typ skriver du in de siffror som syns i räkneverket. Räkneverket i mätaren visar ställningen i antalet kubikmeter. Det svarta kugghjulet snurrar alltid när vattnet används. De små visarna, från vänster till höger, visar antalet deciliter, liter, 10 liter, 100 liter. De siffrorna ska inte rapporteras in. Mätarens nummer (identifikation) står på lockets insida.

Vid frågor om din vattenmätare är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2018
Bygga och bo