Så läser du av din vattenmätare

Vattenmätaren ska läsas av minst en gång per år. En ungefärlig beräkning av förbrukning av vatten görs från den senaste avläsningen av din vattenmätare. Den ungefärliga årsförbrukningen ligger till grund för dina fakturor som kommer i perioden mellan avläsningarna. Summorna justeras i samband med nästa avläsning.

  • Ungefär två tredjedelar av alla vattenmätare i vår kommun läser VA-avdelningen av via radiosignal.
  • En tredjedel av alla vattenmätare i kommunen behöver läsas av manuellt, minst en gång per år. Det ska du som är abonnent göra och sedan rapportera in mätarställningen.

Kom ihåg att du måste läsa av vattenmätaren om fastigheten ska byta ägare.

Vattenmätare som kommunen läser av

För de här typerna av mätare ser kommunen till att de läses av ungefär två gånger per år, via så kallad radioavläsning. Du kan också läsa av mätaren själv vid något mer tillfälle, till exempel om du vill göra en avstämning mot din faktura eller om fastigheten ska byta ägare.

Vattenmätare

Den här vattenmätaren står på 587 m3. Vattenmätaren läses av via de första fem stora siffrorna. De visar vattenförbrukning i antal kubikmeter. De tre sista små siffrorna ska inte rapporteras in, de är decimaler och visar antal liter.

hydrus vattenmätare

Den här vattenmätaren har ett lock och nio olika visningsbilder som man kan bläddra mellan. Du bläddrar med hjälp av en genomskinlig knapp. När du lyfter upp locket ska mätaren visa mätarställningen i hela kubikmeter. För bättre noggrannhet och visning av decimaler trycker man på knappen två gånger, då visas mätarställningen i kubikmeter med sex decimaler efter kommatecken. Skulle den här typen av mätare direkt efter att man har öppnat locket visa koder som börjar A, C eller E följt av tal, bör du kontakta VA-avdelningen omgående så att vi kan se över mätaren.

Vattenmätare som abonnenten ska läsa av 

Vissa äldre typer av vattenmätare måste läsas av manuellt. Till abonnenter som har en sådan mätare skickar VA-avdelningen ett avläsningskort, där du själv som kund ska läsa av mätaren. Du kan fylla i och skicka tillbaka kortet eller rapportera in via Internet. Du kan också läsa av mätaren själv vid något mer tillfälle, till exempel om du vill göra en avstämning mot din faktura elelr om fastigheten ska byta ägare.

Vattenmätare

I mätaren på bilden visar räkneverket 82 m3. På den här typen av vattenmätare ska du bara läsa av siffrorna i det svarta fältet i räkneverket.  I det röda fältet står decimalerna och de ska inte rapporteras in. Mätarens nummer (identifikation) står längst ner på mätaren. Den här mätaren har nummer 40354. 

Vattenmätare

Den här mätaren står på 2062 m3. Om du har en vattenmätare av denna typ skriver du in alla de siffror som syns i räkneverket. Räkneverket i mätaren visar ställningen i antalet kubikmeter. Det svarta kugghjulet snurrar alltid när vattnet används. De små visarna från vänster till höger visar antalet deciliter, liter, 10 liter, 100 liter. De siffrorna ska inte rapporteras in. Mätarens nummer (identifikation) står på lockets insida.

Vid frågor om din vattenmätare är du välkommen att kontakta oss.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juni 2019