Så läser du av din vattenmätare

Vattenmätaren ska läsas av minst en gång per år. Från den senaste avläsningen gör vi en ungefärlig beräkning av förbrukning av vatten för året. Det ligger till grund för dina fakturor som kommer mellan avläsningarna. Summorna justeras i samband med nästa avläsning.

De flesta vattenmätare i vår kommun läser Växjö kommuns VA-avdelning av av via radiosignal.

Ett fåtal vattenmätare behöver läsas av manuellt. Det ska du som är abonnent göra, minst en gång per år. Rapportera in siffrorna från avläsningen till oss.

Om fastigheten ska byta ägare

Kom ihåg att läsa av vattenmätaren och rapportera till oss på särskild blankett om fastigheten ska byta ägare. Både köpare och säljare ska skriva under blanketten.

Anmälan om ägarbyte, vatten och avlopp

Vattenmätare som kommunen läser av

För de här typerna av mätare ser kommunen till att de läses av ungefär två gånger per år, via så kallad radioavläsning. Du kan också läsa av mätaren själv vid något mer tillfälle, till exempel om du vill göra en avstämning mot din faktura eller om fastigheten ska byta ägare.

Vattenmätare

Den här mätaren står på 587 m3. Mätaren läses av via de första fem stora siffrorna. De visar förbrukningen av vatten i antal kubikmeter. De tre sista små siffrorna ska inte rapporteras in, de är decimaler och visar antal liter.

hydrus vattenmätare

Den här mätaren har ett lock och nio olika visningsbilder som man kan bläddra mellan. Du bläddrar med hjälp av en genomskinlig knapp. När du lyfter upp locket visar mätaren antalet hela kubikmeter. För bättre noggrannhet och visning av decimaler trycker man på knappen två gånger, då visas antalet kubikmeter med sex decimaler efter kommatecken.

Om den här typen av mätare visar koder som börjar med A, C eller E följt av tal, bör du kontakta VA-avdelningen omgående. Då kan vi behöva se över mätaren.

Vattenmätare som abonnenten ska läsa av 

Vissa äldre typer av vattenmätare måste läsas av manuellt av dig själv som kund. Du kan rapportera in det avlästa värdet här på vår webbplats eller ringa oss.

Du kan också läsa av mätaren själv vid något mer tillfälle, till exempel om du vill göra en avstämning mot din faktura eller om fastigheten ska byta ägare.

Vattenmätare

I mätaren på bilden visar räkneverket 82 m3. På den här typen av vattenmätare ska du bara läsa av siffrorna i det svarta fältet i räkneverket.  I det röda fältet står decimalerna och de ska inte rapporteras in. Mätarens nummer (identifikation) står längst ner på mätaren. Den här mätaren har nummer 40354. 

Vattenmätare

Den här mätaren står på 2062 m3. Om du har en vattenmätare av denna typ skriver du in alla de siffror som syns i räkneverket. Räkneverket i mätaren visar ställningen i antalet kubikmeter. Det svarta kugghjulet snurrar alltid när vattnet används. De små visarna från vänster till höger visar antalet deciliter, liter, 10 liter, 100 liter. De siffrorna ska inte rapporteras in. Mätarens nummer (identifikation) står på lockets insida.

Frågor om att läsa av vattenmätare?

Vid frågor om din vattenmätare är du välkommen att kontakta Växjö kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2021