Byte av vattenmätare

Vi byter vattenmätare för att mätaren hos dig ska visa korrekta värden och att debiteringen blir rättvisande, eftersom den grundar sig på mätarställningen. Det är viktigt både för dig som kund och för oss.

Enligt lag ska vattenmätare bytas ut var 5:e respektive 10:e år beroende på hur stor mätaren är. I Växjö kommun har vi cirka 15 500 mätare uppsatta och vi byter varje år ut cirka 1500 mätare.

Så här går det till

När det är dags att byta din mätare får får du ett brev hemskickat. I brevet står det vilken fastighet det gäller och vilken tid som vi har förbokat åt dig. Du behöver vara hemma när bytet sker eller komma överens med vår entreprenör om hur de kommer åt mätaren.

Om den inbokade tiden inte fungerar för dig, kan du fram till bytesdagen ringa och ändra tiden. Ombokning gör du direkt med vår entreprenör på 0470-462 00. Montören kommer till dig och byter mätaren på den tid ni kommit överens om.

Förbered det här för att bytet ska gå så smidigt som möjligt

  • Se till att inget står i vägen på mätplatsen. Bänkar, tvättmaskiner och andra föremål ska flyttas undan. Om mätaren är inbyggd eller placerad i ett trångt utrymme - kontakta VA-avdelningen för bedömning av eventuella åtgärder.
  • Kontrollera att jordledning för elektrisk installation inte är ansluten till vattenledningen.
  • Kontrollera att avstängningsventilerna innan och efter mätaren fungerar och att de inte är av typen LK580 (se nedan). Om ventilerna inte fungerar kan inte mätarbytet göras. Kontakta valfri VVS-montör och byt dem innan mätarbytet. Kontakta VA-avdelningen på 0470-410 00 så att vi då kan samordna avstängning av servisventilen till din fastighet. VA-avdelningen kontaktar den entreprenör som ska byta mätare åt dig och senarelägger bytet.
  • Kontrollera skicket på rörledningar före och efter mätaren. Om de verkar dåliga så kontakta valfri VVS-montör.
  • Se till att det finns tillräckligt med belysning för mätarbytet, helst permanent men åtminstone tillfällig.

Vår entreprenör har rätt att underkänna en mätplats som inte uppfyller de krav som gäller. Entreprenören ska då lämna protokoll över anmärkningarna och mätaren blir inte utbytt. VA-avdelningen gör sedan en uppföljning av att bytet genomförs.

Har du ventiler för avstängning kallade LK580?

Ventil LK580

I så fall behöver dessa bytas ut av en behörig fackman innan Växjö kommuns entreprenör kan byta din vattenmätare.

Dessa ventiler slutade tillverkas 1984 och har sedan dess inte varit godkända att installera. Anledningen är att de har ett inbyggt fabrikationsfel som gör dem opålitliga. På de här ventilerna släpper "hatten" lätt och flyger av och vattnet kan då forsa fritt.

Då det finns risk för vatten- och personskador tillåter inte Växjö kommun sina anlitade montörer att arbeta med dessa ventiler. Flera kommuner och VA-bolag har infört ett förbud mot den här typen av installation.

Mätarkonsol med ventiler för avstängning och kopplingar före och efter vattenmätaren ägs av fastighetsägaren. Ventiler och kopplingar behöver kontrolleras regelbundet så att de går att stänga av vid behov. Det är för din egen säkerhet som du bör byta ut dessa ventiler. De flesta försäkringsbolag kräver att det finns godkända ventiler för avstängning.

Så här gör du

Kontakta en behörig VVS-installatör för hjälp med att byta ut ventilerna. Växjö kommun hjälper dig med att stänga av vattnet i samband med byte av konsol och avstängningsventiler. Kontakta oss i god tid före bytet ska ske så att avstängningen kan samordnas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019