Telestadshöjden

Telestadshöjden ligger söder om Växjö. Här finns det planer på att bygga 700 bostäder och en skola.

Detaljplanen vann laga kraft 2019-07-25.

Projekteringen av Telestadshöjden kommer att påbörjas under hösten 2019. Vi planerar att börja bygga ut vatten och avlopp samt gator under våren 2020.

Kommunen kommer att utföra projekteringen och utbyggnaden av gator och VA-ledningar och därtill färdigställa cirka 40 villatomter. Dessa villatomter kommer att säljas med krav på medverkan i den kommunala tomtkön. Därutöver det är det Skanska som kommer att bygga resterande bostäder och en ny skola.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 oktober 2019
Trafik och stadsplanering