Växjö 13:32 med flera (Telestadshöjden)

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Växjö 13:32 med flera på Teleborg. Området benämns Telestadshöjden. Detaljplanen vann laga kraft 2019-07-25.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av området Telestadshöjden i form av bostäder samt skola, vård och service/icke störande verksamheter för att uppnå en blandad bebyggelse. Området karaktäriseras av en nord-sydlig höjdrygg. Genom att anpassa bebyggelsen efter de stora höjdnivåerna utmed höjdryggen och bevara utsiktsplatser kan området ges en unik identitet.

Arbetet med detaljplanen för området föregicks av ett planprogram som arbetades fram och godkändes av kommunstyrelsen 2014-04-01.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2021
Växjö växer