Växjö 7:10 med flera (Etapp 3, Hagavik)

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Växjö 7:10 med flera på asfaltsupplaget mellan Hagavik och Östra lugnet i nordöstra delen av Växjö.

Detaljplanen vann laga kraft den 19 maj 2021.

Sammanfattning

Detaljplanen möjliggör skola, idrottsändamål, handel, kontor och bostäder samt bevara naturområdet vid Hovs göl.

Området ingår som en etapp i stadsutvecklingsprojektet Hagavik.

Senast uppdaterad: 7 december 2021