Markanvisningstävling Bäckaslöv

Växjö kommun bjuder in till markanvisningstävling för fastigheterna Fiskalen, Garnisonen, Konvojen och Kavalleriet som en del av utbyggnaden inom Bäckaslöv i Växjö.

Samtliga fastigheter ska innehålla bostäder och två av dem ska även innehålla verksamhetslokaler.

Sofia Iderheim, projektledare berättar mer om Bäckaslöv och markanvisningstävlingen.

Dokument som tillhör markanvisningstävlingen hittar du under rubriken Relaterade länkar och rubriken Relaterade dokument.

Tävlingsprocessen

Markanvisningstävlingen kommer att genomföras i två steg.

Steg 1. Sista inlämningsdag har varit. Steg 2 pågår.

Steg 2. Resultatet av utvärderingen i steg 1 meddelas via e-post. Inför start av steg 2 bjuds samtliga aktörer som gått vidare in till ett gemensamt startmöte. Syftet är att presentera respektive bidrag i steg 1 och vilka som kommer att samarbeta i steg 2. De intressenter som går vidare från steg 1 till steg 2 ges möjlighet att inlämna ett komplett tävlingsförslag.

Utvärdering av steg 2 sker med avstämning och genomgång innan sommaren 2022 för att sedan fortsätta med slutlig inlämning och en gemensam slutpresentation i vecka 42 2022.

Markanvisning – vad är det?

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren rätt att under en begränsad tid och på givna villkor ensam förhandla med kommunen om att köpa ett markområde som kommunen äger för att sedan bebygga området. Villkoren för en markanvisning regleras i ett markanvisningsavtal.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022