Bäckaslöv

Bäckaslöv sträcker sig mellan Södra ringvägen i centrum ut till Norra Bergundasjön. Här planeras det för bostäder, förskola, vård- och omsorgsboende och en ny vårdcentral.

Vår vision av framtidens Bäckaslöv

Vår vision av framtidens Bäckaslöv (etapp 2). Bild: Mandaworks

I Bäckaslöv planerar vi för närhet mellan människor, såväl genom boende som genom service och kultur. Här är nära till naturen och andra grönområden, vilket ger bra förutsättningar för en stadsmiljö med hög livskvalitet.

Projektet är indelat i två etapper där bygget av första etappen pågår. Den första etappen består av kvarteret Skärvet som ligger i östra delen av området. Bäckaslöv beräknas ha cirka 1 200 bostäder, kontor, handel och en ny grundskola för upp mot 1 000 elever när hela området är fullt utbyggt.

Vad händer nu?

Bostäder

Skanska bygger 64 bostadsrätter där inflyttning sker successivt under hela hösten 2019. Det är den första etappen av totalt 120 lägenheter i kvarteret Skärvet. Läs mer om projektet på Skanskas webbplats.länk till annan webbplats

Esplanad

Upphandlingen för en esplanad som ska gå från Storgatan väster om Arenastaden till Söderleden och igenom den nya stadsdelen pågår. Anläggningsentreprenaden planeras att starta i deceber 2019. Esplanaden byggs etappvis och kommer stå helt klar hösten 2021.

Försäljning av tomtmark

I december 2017 påbörjades markanvisningstävlingen för Bäckaslölv 1 (cirka 25 000 m2) och Infanteriet 1 (cirka 15 000 m2). Dessa tomter ligger direkt väster om cirkulationsplatsen vid Söderleden och hyste tidigare tekniska förvaltningens förrådsverksamhet. Samtal med intressenter som visat intresse sker under hösten 2019. Därefter kommer vi att skriva markanvisningsavtal.

Vad har hänt inom etapp 1?

Vårdcentral

Sedan december 2017 finns Region Kronobergs vårdcentral Skärvet i området.

Bostäder

Växjöbostäder har byggt 40 hyresrätter som var inflyttningsklara i december 2017.

Cartagena har byggt 40 hyresrätter och var inflyttningsklara i juni 2018. Läs mer om projektet på Cartagenas webbplats.länk till annan webbplats

Särskilt boende för äldre

Sedan sommaren 2017 driver Humana ett särskilt boende i området. Läs mer om boendet på Humanas webbplats.länk till annan webbplats

Förskolan Saga

Växjö Fastighetsförvaltning, Vöfab, har byggt en förskola med plats för 200 barn.

3D-modell av förskolan Saga med byggnaden i bakgrunden och lekande barn i en lekpark i förgrunden.

Förskolan Saga i Bäckaslöv öppnades januari 2018.

Bakgrund och fakta om projektet

Bäckaslöv ligger som en kil i Växjö med sin spets i Växjö centrum och sin bas ut mot Norra Bergundasjön. Området var tidigare ett militärt övningsområde men efter att regementet lades ner 1992 äger kommunen området. 2002 var Bäckaslöv kommunens bidrag i Europan 6, vilket är en europeisk arkitekttävling för unga arkitekter. Det vinnande förslaget för området ritades av QPG Arkitekter från Göteborg. Tillsammans med kommunen utvecklades sedan Bäckaslövsvisionen som innehåller idéer om hur Växjö stad successivt ska kunna förtätas längs med järnvägen, från Växjösjön i öster till Norra Bergundasjön i väster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 september 2019
Trafik och stadsplanering