Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Skärvet 6 med flera, Söder

Vi har gjort en detaljplan för fastigheten Skärvet 6 med flera på Söder. Detta område motsvarar etapp 1 i framtaget planprogram för Bäckaslöv. Planen vann laga kraft 2014-09-23.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att tillvarata centralt belägen mark för stadsbebyggelse, främst för bostäder och kontor. Även mindre, icke störande verksamheter, kan vara möjliga såsom vårdinrättningar och lokaler för offentlig verksamhet. Planen föreslår även en omläggning av Södra Järnvägsgatan norrut.

Planområdet ingår i planprogrammet för Bäckaslöv (godkänt i byggnadsnämnden 2012-02-28).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer