Skärvet 6 med flera, Söder

Vi har gjort en detaljplan för fastigheten Skärvet 6 med flera på Söder i Växjö. Detta område motsvarar etapp 1 i planprogrammet för Bäckaslöv. Detaljplanen vann laga kraft 2014-09-23.

Syftet med detaljplanen är att ta tillvara mark för stadsbebyggelse som ligger centralt, främst för bostäder och kontor. Även mindre, icke störande verksamheter, kan vara möjliga såsom vårdinrättningar och lokaler för offentlig verksamhet. Planen föreslår även en omläggning av Södra Järnvägsgatan norrut.

Planområdet ingår i planprogrammet för Bäckaslöv (godkänt i byggnadsnämnden 2012-02-28).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2021
Växjö växer