Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Kvarteret Lassaskog

Nu tar vi fram en ny detaljplan för kvarteret Lassaskog. Detaljplaneförslaget är ute på samråd till och med den 23 mars 2020.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en förtätning och byggnation
av fler bostäder, med möjlighet till kompletterande service och småskaliga
verksamheter, i kvarteret Lassaskog i stadsdelen Hov, Växjö kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer