Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Portvakten 4

Vi håller på med en ny detaljplan för del av fastigheten Portvakten 4 i stadsdelen Öster. Detaljplaneförslaget har varit ute på samråd till och med 2018-07-09.

Sammanfattning

Syftet med planläggningen är att möjliggöra bostads- och centrumändamål inom planområdet. Fastighetsägaren till Portvakten 4, Växjöbostäder AB, har ansökt om planändring för del av fastigheten. Avsikten är att bygga flerbostadshus i varierande höjder och utformning, som ska ansluta till de redan uppförda bostadshusen inom den vänstra delen av samma fastighet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer