Portvakten 4

Växjö kommun gör en ny detaljplan för fastigheten Portvakten 4 på Öster i Växjö. Förslaget har varit ute på samråd till och med den 9 juli 2018.

Sammanfattning

Syftet med planläggningen är att möjliggöra bostads- och centrumändamål inom planområdet. Fastighetsägaren till Portvakten 4, Växjöbostäder AB, har ansökt om planändring för del av fastigheten. Avsikten är att bygga flerbostadshus i varierande höjder och utformning, som ska ansluta till de redan uppförda bostadshusen inom den vänstra delen av fastigheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2021
Växjö växer