Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Växjö 7:10 med flera (Hovsdal)

Vi gör en ny detaljplan för Växjö 7:10 med flera (Hovsdal), Hovshaga i Växjö (planuppdraget benämndes tidigare Växjö 7:8). Förslag till detaljplan är ute på samråd 2020-06-08 - 2020-08-09.

Behovet av villatomter och kvarter för flerbostadshus är stort i Växjö.  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 80–100 bostäder samt en utökning av verksamhetsmark inom planområdet. Den föreslagna bebyggelsen utgör en del av det större utbyggnadsområdet, Hovshaga centrum, på Hovshaga i Växjö.

Planområdet ansluts till Kungsgårdsvägen via Björksätravägen samt via Älgvägen för verksamhetsområdet. Gång- och cykelvägar, dagvattendammar samt åtgärder och skötselplan för naturmark och fornlämningar behandlas i detaljplanen.

Lämna synpunkter

Lämna synpunkter via e-post till byggnadsnamnden@vaxjo.se eller skriftligen till Byggnadsnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö, senast 2020-08-09.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer