Växjö 7:10 med flera (Hovsdal)

Vi gör en ny detaljplan för Växjö 7:10 med flera (Hovsdal), Hovshaga i Växjö (planuppdraget benämndes tidigare Växjö 7:8). Förslag till detaljplan var ute på samråd 2020-06-08 - 2020-08-09.

Behovet av villatomter och kvarter för flerbostadshus är stort i Växjö. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 80–100 bostäder samt en utökning av verksamhetsmark inom planområdet. Den föreslagna bebyggelsen är en del av det större utbyggnadsområdet, Hovshaga centrum, på Hovshaga i Växjö.

Planområdet ansluts till Kungsgårdsvägen via Björksätravägen samt via Älgvägen för verksamhetsområdet. Gång- och cykelvägar, dagvattendammar samt åtgärder och skötselplan för naturmark och fornlämningar behandlas i detaljplanen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2021
Växjö växer