Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Svea 6 med flera (Vision Lineborg)

Vi gör en detaljplan för fastigheten Svea 6 med flera på Hov i Växjö. Planförslaget var ute på samråd till 2017-09-04.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse med möjlighet till centrumverksamhet på Svea 6 samt förskjuta befintlig byggrätt för bostäder öster ut på Svea 19 och 20. Befintlig del av byggrätt på fastigheten 20 tas då bort för att hålla området närmast Vikingsborg fri från bebyggelse.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer