Stjärnvik 15:55

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Stjärnvik 15:55 i Tävelsås. Ett förslag till detaljplan, är ute på samråd för synpunkter till den 28 juni 2021.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga nya bostäder inom planområdet.

Fastighetsägaren vill kunna bygga fristående en- och tvåbostadshus inom omårdet. Detaljplanen begränsar dock inte bebyggelsen till enbart småhus utan även annan typ av bebyggelse som radhus och flerbostadshus i upp till två våningar är möjliga. Detaljplanen ger förutsättningar för en ökad blandning av bostadstyper och upplåtelseformer i Tävelsås.

Lämna synpunkter

Under samrådstiden (18 maj - 28 juni) finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Efter samrådet sammanställs alla synpunkter och dessa är sedan underlag för eventuella ändringar av planförslaget. Det finns möjlighet att lämna synpunkter nu under samrådsskedet samt under granskningstiden.

Synpunkter på planförslaget lämnas till byggnadsnämnden senast den 28 juni 2021.

Mailadress: byggnadsnamnden@vaxjo.se

Postadress:
Byggnadsnämnden
Box 1222
351 12 Växjö

Du som sakägare kan lämna dina synpunkter via e-tjänst Länk till annan webbplats. (är du sakägare har du fått ett brev digitalt eller i din brevlåda).

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Johanna Posch Ahl, e-post johanna.posch-ahl@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2021
Växjö växer