Öjaby 9:4 med flera (Norra Öjaby)

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Öjaby 9:4 med flera (Norra Öjaby) i Öjaby. Planförslaget var ute för granskning 2020-04-01 - 2020-04-22. Planförslaget ska upp i kommunfullmäktige för antagande under februari 2022.

Sammanfattning

Planläggning utgår ifrån planprogrammet för Norra Öjaby , 3 MB.. Området är tidigare inte detaljplanelagt och syftet är att möjliggöra nya bostäder i norra Öjaby, men också att säkra viktiga naturområden och grönstråk. I förslaget planeras det för bostäder i en- och flerbostadshus i blandade upplåtelseformer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2022
Växjö växer