Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Trädgårdsmästaren 22 med flera, (Öster)

Nu tar vi fram en ny detaljplan för Trädgårdsmästaren 22 med flera. Detaljplaneförslaget är ute på samråd till och med den 31 mars 2020.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av i huvudsak nya bostäder; hyres- och bostadsrätter centralt i Växjö. Även utrymme för kontor och centrumändamål kommer finnas inom området.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer