Kv Lassaskog

Nu tar vi fram en ny detaljplan för Kv. Lassaskog. Detaljplaneförslaget är ute på samråd till och med den 23 mars 2020.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en förtätning och byggnation
av fler bostäder, med möjlighet till kompletterande service och småskaliga
verksamheter, i kvarteret Lassaskog i stadsdelen Hov, Växjö kommun.

Läs mer i samrådshandlingen nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2020
Trafik och stadsplanering