Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från klockan 10.00 lördag den 30 maj och tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Svea 6 m.fl. (Vision Lineborg)

Vi gör en detaljplan för fastigheten Svea 6 m.fl. på Hov i Växjö. Planförslaget har varit utsänt för samråd t.o.m. 2017-09-04.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse med möjlighet till centrumverksamhet på Svea 6 samt förskjuta befintlig byggrätt för bostäder öster ut på Svea 19 och 20. Befintlig del av byggrätt på fastigheten 20 tas då bort för att hålla området närmast Vikingsborg fri från bebyggelse.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2020
Trafik och stadsplanering