Svea 6 m.fl. (Vision Lineborg)

Vi gör en detaljplan för fastigheten Svea 6 m.fl. på Hov i Växjö. Planförslaget har varit utsänt för samråd t.o.m. 2017-09-04.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse med möjlighet till centrumverksamhet på Svea 6 samt förskjuta befintlig byggrätt för bostäder öster ut på Svea 19 och 20. Befintlig del av byggrätt på fastigheten 20 tas då bort för att hålla området närmast Vikingsborg fri från bebyggelse.

Läs mer om förslaget i dokumenten nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2019
Trafik och stadsplanering