Trädgårdsmästaren 22 m.fl. (Öster)

Nu tar vi fram en ny detaljplan för Trädgårdsmästaren 22 m.fl. Detaljplaneförslaget är ute på samråd till och med den 31 mars 2020.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av i huvudsak nya bostäder; hyres- och bostadsrätter centralt i Växjö. Även utrymme för kontor och centrumändamål kommer finnas inom området.

Läs mer i samrådshandlingen nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2020
Trafik och stadsplanering