Nyheter

Publicerad 30 juni 2020 11:38 Förslag om förändringar i vuxenutbildningen Blågröna Växjö föreslog idag att fasa ut den kommunala utbildningsanordnaren inom vuxenutbildning och samtidigt införa en kommunal ”på plats-garanti”.
Publicerad 30 juni 2020 10:30 Roger Petersson ny förbundschef för Värends Räddningstjänst Roger Petersson blir ny förbundschef tillika räddningschef på Värends Räddningstjänst. Roger, som för närvarande är avdelningschef på Värends Räddningstjänst, tillträder tjänsten som förbundschef den...
Publicerad 26 juni 2020 09:02 Sikabackens badplats öppen för bad Sikabackens badplats i Ingelstad är åter öppen för bad.
Publicerad 25 juni 2020 14:14 Sikabackens badplats stängd Sikabackens badplats i Ingelstad är för närvarande stängd för bad på grund av att två personer uppges ha skurit sig på vassa föremål i vattnet.
Publicerad 25 juni 2020 13:00 Mashie - ny plattform för skolans menyer Nu hittar du skolans lunchmeny på Mashie.com. En ny plattform som gör det enkelt för dig som vårdnadshavare att se vad ditt/dina barn får till lunch på skolan och förskolan.
Publicerad 25 juni 2020 09:00 Stödtelefonens öppettider i sommar Under perioden 29 juni–28 augusti, 2020 håller kommunens stödtelefon öppet varje vardag mellan klockan 13.00-17.00.
Publicerad 24 juni 2020 14:29 Eget intitiativ till att städa vägrenar uppmärksammades Växjö kommun uppmärksammar Växjöbon Kenneth Grahn för hans lovvärda initiativ med att städa vägrenar längs infartsvägar till Växjö under våren.
Publicerad 24 juni 2020 12:00 Samarbete ska upptäcka och förebygga ekonomisk brottslighet med bidrag Fler myndigheter kan nu samarbeta för att upptäcka, motverka och förebygga bidragsbrott. Nämnden för arbete och välfärd ska fördjupa samverkan med statliga myndigheter med stöd av lagändringar i bidra...
Publicerad 24 juni 2020 09:00 Goda råd i värmen Värme som pågår under en längre tid kan vara påfrestande, särskilt för dig som tillhör en riskgrupp. Ta del av råd och tips för att underlätta vardagen när det är varmt.
Publicerad 24 juni 2020 08:02 Anna Rosander blir ny ekonomi- och finanschef Nu är det klart att Anna Rosander blir ny ekonomi- och finanschef i Växjö kommun. Hon kommer närmast från Alvesta kommun där hon arbetar som ekonomichef. Dessförinnan har hon arbetat som ekonomichef p...
Publicerad 22 juni 2020 13:30 Växjö kommun överklagar länsstyrelsens beslut gällande Tingsrydsvägen Under hösten 2019 kontaktades miljö- och hälsoskyddskontoret av fastighetsägare vid Tingsrydsvägen med klagomål på dricksvattnet i enskilda brunnar. Kommunen utredningar visade att hälsoriskerna var l...
Publicerad 22 juni 2020 12:57 Fredrik Lindblad blir ny näringslivschef Nu är det klart att Fredrik Lindblad blir ny näringslivschef på Växjö kommun.
Publicerad 22 juni 2020 10:00 Avgiftsfri parkering avslutas 1 juli och SMS park övergår till Easypark. Den avgiftsfria parkeringen på kommunala platser avslutas. Det innebär att från den 1 juli gäller samma parkeringsavgifter, tider och zoner som innan den tillfälliga avgiftsfria parkeringen infördes....
Publicerad 22 juni 2020 08:06 Kampradpengar ska göra seniorer mer delaktiga i den digitala gemenskapen Växjö kommun har beviljats 300 000 kronor från Familjen Kamprads Stiftelse till ett projekt som syftar till att skapa förutsättningar för att fler seniorer ska bli mer digitalt delaktiga.
Publicerad 17 juni 2020 17:02 Välkommen på digital informationsträff om nya sjukhuset Region Kronoberg bjuder i samarbete med Växjö kommun in till en digital informationsträff om nuläget och planerna framåt för det nya akutsjukhuset i Växjö.
Publicerad 17 juni 2020 16:34 Förening ska betala tillbaka felaktigt utbetalt bidrag Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att den förening som fått bidrag felaktigt utbetalat förra året ska betala tillbaka.
Publicerad 17 juni 2020 14:27 Information om barnomsorg i sommar Med anledning av den pågående coronapandemin är det flera invånare som kan få eller ha fått en förändrad arbetssituation. Det har kanske även ändrat ert behov av barnomsorg i sommar.
Publicerad 17 juni 2020 08:14 Systematisk uppföljning ger kvalitetssäkrade boenden Årliga uppföljningar av samtliga interna och externa aktörer som erbjuder vård, boende och behandling inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. På så sätt ska missförhållanden liknande de på bo...
Publicerad 17 juni 2020 07:01 Carolin är Växjös hjälte för sina insatser under pandemin För åttonde gången har utmärkelsen Växjös hjälte delats ut i Växjö kommunkoncern. Den här gången är det undersköterskan Carolin Wremert som uppmärksammas.
Publicerad 16 juni 2020 14:13 Ja till lokal coronakommission Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, sa idag ja till förslaget att tillsätta en lokal coronakommission i Växjö kommun. En extern part ska utvärdera de insatser och beslut som tagits av Växjö kommun i...
Publicerad 15 juni 2020 13:44 Ny prognos för Växjö station och kommunhus – 21 miljoner bättre än första prognosen Idag kom årets andra sammanställning för byggnationen av Växjö station och kommunhus från Ernst & Young – Växjö kommuns externa konsult. Prognosen visar på minskad prognostiserad summa jämfört med tid...
Publicerad 15 juni 2020 10:00 Ny trafiksäkerhetsplan med fokus på trafiksäkerhet för barn och äldre Växjö kommun tar nu nästa steg för att minska trafikolyckorna i kommunen. En ny trafiksäkerhetsplan med fokus på bland annat trafiksäkerheten för barn och ungdomar samt äldre antogs nyligen av kommunf...
Publicerad 12 juni 2020 08:00 Akut behov av jour- och familjehem Växjö kommun söker familjer som under kortare eller längre perioder kan öppna sitt hem för ett barn eller en tonåring. Läget är akut, cirka 20 barn väntar på plats.
Publicerad 11 juni 2020 13:29  Träna hemma för rörlighet, balans och styrka För att behålla rörlighet, balans och styrka är det viktigt att träna kroppen. För att göra det enkelt att träna har kommunens fysioterapeuter tagit fram träningsfilmer för dig som är 70 + och vill tr...
Publicerad 11 juni 2020 11:39 Villatomter till försäljning i Braås Nu släpper Växjö kommun nio nya villatomter till försäljning i Braås genom den kommunala tomtkön.
Publicerad 11 juni 2020 09:01 Ny park i Växjö för aktivitet och rekreation Torparängen, vid Teleborg i Växjö, har fått en ny park. I parken finns något för alla åldrar – en lekplats för de minsta, bollyta, klättervägg och basketplan för de unga och ett utegym för de vuxna. P...
Publicerad 10 juni 2020 09:00 Nu införs säkra mötesplatser på särskilda boenden Nu inför vi säkra mötesplatser på våra särskilda boenden. Tanken med säkra mötesplatser är att omsorgstagare och anhöriga ska få möjlighet att träffas, trots de restriktioner som råder på grund av cor...
Publicerad 9 juni 2020 15:32 Många och anpassade sommarlovsaktiviteter i år Många evenemang har ställts in under våren, men i sommar kan fritidsgårdar och andra mötesplatser i Växjö kommun trots allt erbjuda ett varierat program med sommarlovsaktiviteter för olika åldrar. Myc...
Publicerad 9 juni 2020 14:45 Årets MAT-tält ställs in Med anledning av coronapandemin har Växjö kommun tillsammans med Region Kronoberg och Länsstyrelsen, efter noga övervägande, beslutat att ställa in årets upplaga av MAT. De rådande restriktionerna för...
Publicerad 9 juni 2020 13:15 Kostnadsfri simskola för 6-åringar även i höst Den kostnadsfria simskolan för sexåringar i Växjö kommun har sedan den infördes varit en stor framgång. Förra året var alla platser fyllda och totalt deltog 719 sexåringar i simundervisningen.
Publicerad 9 juni 2020 09:02 Biblioteket får en miljon för att öka läsfrämjande arbetet Växjö bibliotek får en miljon kronor från Kulturrådet för att fortsätta utveckla biblioteken med fokus på kognitiv tillgänglighet.
Publicerad 8 juni 2020 08:30 Beviljat projektstöd för insatser till medborgare som står långt från arbetsmarknaden ​Samverkansprojektet Sammansatt problematik i Kronobergs län (SpiK) har fått drygt 15,5 miljoner kr från Europeiska socialfonden (ESF). Projektet ska leda till att fler kvinnor och män som står sär...
Publicerad 5 juni 2020 12:00 Detaljplan ska göra det möjligt att bygga 80 nya bostäder i Hovshaga centrum Behovet av villatomter och flerbostadshus i norra delen av Växjö är stort. Växjö kommun håller därför på att ta fram en ny detaljplan för området vid Hovshaga centrum. Nu ska planen ut på samråd så at...
Publicerad 5 juni 2020 08:55 Digitalt quiz gynnar lokala näringsidkare och målgruppen 70+ Växjö kommun är en av tre kommuner som valts ut av Familjen Kamprads stiftelse för en extra satsning som ska sätta guldkant på äldres vardag och samtidigt gynna det lokala näringslivet. Snart drar Väx...
Publicerad 5 juni 2020 08:00 Medverka på Naturens dag 5 september Vill din förening eller företag medverka på Naturens dag söndag den 5 september klockan 9-15? Den femte upplagan av Naturens dag kommer att ha sin samlingsplats i Teleborgs slottspark med aktiviteter...
Publicerad 4 juni 2020 15:24 Samlad missbruksvård ger flera positiva effekter Kampagården förbereds som ett samlat boende för Novus inom missbruksvården. Samtidigt gör Novus en ansökan till inspektionen för vård och omsorg (IVO) om att bli hem för vård och boende (HVB). Höjd kv...
Publicerad 4 juni 2020 14:47 Fira nationaldagen digitalt med oss I år blir det inget traditionellt nationaldagsfirande i Linnéparken i Växjö. Här kommer istället en digital nationaldagshälsning.
Publicerad 4 juni 2020 09:07 Ulriksbergsrondellens södra del stängs av 8 juni Från 8 juni och fram till början av juli stängs södra delen av Ulriksbergsrondellen för trafik på grund av ombyggnation av gång och cykelvägarna i korsningen Mörners väg och Ulriksbergspromenaden. Omb...
Publicerad 3 juni 2020 15:32 Upp till 48 miljoner kronor i stöd för utveckling av stationsområdet ​Växjö stationsområde har förändrats mycket under de senaste åren och fler projekt kommer att genomföras för att få en trygg och tillgänglig mötesplats för invånare och besökare. Nu är det klart att V...
Publicerad 3 juni 2020 08:00 Liverådgivning om utbildning och anställningar Den 5 juni erbjuder Växjö kommun en timme livesänd rådgivning med målet att stötta och ge råd till personer vars arbetssituation har blivit påverkad av coronapandemin.
Publicerad 3 juni 2020 07:41 Inga Karl-Oskardagar i år Växjös stadsfest Karl-Oskardagarna tar ett uppehåll under 2020. Växjö Citysamverkan som är huvudarrangör för evenemanget har tagit beslutet att ställa in den traditionsenliga stadsfesten i år.
Publicerad 2 juni 2020 13:35 Campus ska bli en integrerad del av staden Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände idag förslag till ny Campusplan. Campusplanen, som är ett samarbete mellan Växjö kommun och Linnéuniversitetet, pekar ut riktningen för den fortsätta utveckling...
Publicerad 2 juni 2020 11:03 Hjälp till att minska spridningen av invasiva arter Invasiva arter konkurrerar med våra klassiska blommor som prästkrage och blåklocka. För att bevara den värdefulla inhemska ängsfloran måste vi hjälpas åt att minska spridningen.
Publicerad 2 juni 2020 08:00 Avgifter för vatten och avlopp från och med 2021 Tekniska nämnden har lämnat förslag till ny taxa för VA. Förslaget innebär att brukningsavgiften höjs från och med 1 januari 2021, och att övriga VA-avgifter är oförändrade. Förslaget lämnas nu vidare...
Publicerad 1 juni 2020 15:06 Med fler rökfria miljöer kan alla vistas nästan överallt Den nya tobakslagen som infördes för snart exakt ett år sedan har gett oss fler rökfria utomhusmiljöer. Det gör att både barn och vuxna nu kan vistas nästan överallt utan att besväras av rök
Publicerad 1 juni 2020 14:35 Ändrade öppettider på Lammhultsbadet i sommar För att kunna hålla Lammhultsbadet öppet under sommaren trots coronapandemin har Växjö kommun tagit beslut om att ändra öppettiderna och att begränsa antalet besökare på badet.
Publicerad 1 juni 2020 07:59 Matlådor för distanselever avslutas 8 juni Sedan mitten på april har gymnasieelever som haft distansundervisning kunnat beställa och hämta matlådor på flera platser i Växjö kommun. Hittills har drygt 7000 matlådor delats ut.