Nyheter

Publicerad 26 februari 2021 13:39 Varning för svag is Allmänheten uppmanas att inte vara ute på isarna.
Publicerad 25 februari 2021 16:49 Nya parkeringsregler införs på Söder och Väster Tekniska nämnden har beslutat att utöka parkeringszon 2 i stadsdelarna Söder och Väster. Det görs för att skapa en bättre trafikmiljö och förbättra framkomligheten. Den nya zonindelningen börjar gälla...
Publicerad 25 februari 2021 10:22 Distansundervisning efter sportlovet för elever i årkurs 8 och uppåt Efter rekommendationer från smittskyddsläkaren i Kronobergs län införs distansundervisning för gymnasiet och elever i årkurs 8 och 9 på Växjö kommuns högstadieskolor under vecka 9. Under samma period...
Publicerad 24 februari 2021 17:48 Beslut att vila platser inom särskilt boende för äldre Omsorgsnämnden har beslutat att vila en avdelning på Lammengatan respektive Östregården, två av kommunens särskilda boenden för äldre. I och med att avdelningarna vilas kan de öppnas upp igen när beho...
Publicerad 24 februari 2021 14:00 Utmaningar, erfarenhet och lärdomar med NERO NERO är ett EU-projekt som startade 2017 och som bland annat syftar till att alla nya offentliga byggnader ska byggas enligt nära-noll-energistandard. Projektet avslutas sista februari 2021 och result...
Publicerad 22 februari 2021 15:15 Ny undersökning visar: marklägenheter och seniorbostäder mest intressant Stort intresse för marklägenheter och seniorboende. Det visar den undersökning som Växjö kommun, i samarbete med de kommunala bostadsbolagen, genomförde under hösten 2020 och som nu är klar.
Publicerad 22 februari 2021 13:27 Åtgärder har gjorts för att tillse behov inom upphandlingar av LSS-boenden Socialtjänsten gör alltid placeringar med individens behov i första rummet. Efter medierapportering om att kommunen köpt LSS-platser utan konkurrens förtydligar vi att åtgärder har gjorts för att till...
Publicerad 22 februari 2021 09:57 Skolvalet- detta händer nu När kommer placeringsbeskedet? Får jag mitt förstahandsval? Frågorna kring skolvalet är många och vi har därför samlat de vanligaste frågorna och svaren här.
Publicerad 19 februari 2021 11:44 Växjö kommun och Wexnet vill bygga ut 5G i nya området Bäckaslöv Arbetet med nya området Bäckaslöv i Växjö pågår för fullt. Nu vill Växjö kommun och Wexnet även bygga ut en infrastruktur för 5G i området. Förslaget, som ska upp i kommunstyrelsen den 2 mars, innebär...
Publicerad 18 februari 2021 13:01 Upphandling om verksamhetsdrift av Växjö simhall är klar Upphandlingen kring driften av Växjö simhall är nu klar och kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av nämnden beslutat att anta det anbud som lämnats av Actic Sverige AB.
Publicerad 18 februari 2021 08:42 Vad gäller kring utlandsresor under sportlovet Om ni planerar att resa utomlands under sportlovet är det viktigt att ha koll på Utrikesdepartementets reserestriktioner. Ni bör även hålla er välinformerade och följa myndigheters råd och anvisningar...
Publicerad 17 februari 2021 15:08 Andelen verksamhetsmark har ökat under de senaste åren Andelen planlagd verksamhetsmark i kommunen har ökat från 82 hektar till 124 hektar från 2018 till idag – en ökning på drygt 40 hektar på två år. Det visar en sammanställning som nu är klar. Fortfaran...
Publicerad 17 februari 2021 13:00 Växjö kommun vill öka ungas inflytande lokalt Genom ett femårigt avtal med MUCF kommer Växjö kommun tillsammans med sex andra kommuner jobba med att öka förutsättningarna för ungas demokratiska inflytande.
Publicerad 17 februari 2021 08:00 Nya riktlinjer för en attraktiv och tillgänglig stad Växjö kommun har tagit fram nya riktlinjer för utformning av stadsmiljön. Syftet är att alla aktörer som bidrar till Växjös stadsmiljö ska arbeta på ett gemensamt sätt.
Publicerad 17 februari 2021 07:02 Klartecken för nya Räppevallen Under gårdagskvällen, tisdagen den 16 februari, tog kommunfullmäktige beslut om att bygga nya Räppevallen med tre fotbollsplaner och en klubbstuga längst med Bergsnäsvägen vid Norra Bergundasjön i Väx...
Publicerad 16 februari 2021 11:50 Växjö kommun redovisar stort överskott Det preliminära resultatet för Växjö kommun 2020 visar ett positivt resultat på 215 miljoner kronor. Överskottet är en följd av effektivt förbättringsarbete i nämnderna och tillfälliga statsbidrag med...
Publicerad 11 februari 2021 16:30 Årkurs 9 på Braås skola återvänder till närundervisning Förra veckan infördes distansundervisning för årskurs 9 på Braås skola efter en ökning i smittspridning bland eleverna. Inga nya konstaterade fall har rapporterats under vecka 6 och eleverna återvände...
Publicerad 11 februari 2021 10:27 Kompletterande samråd om ny försörjning av dricksvatten i Braås Växjö kommun har skickat ut underlag för samråd om ändrad vattenförsörjning för Braås. Våren 2020 hölls ett första samråd om ett förslag till ny vattenförsörjning. Efter det har förslaget uppdaterats...
Publicerad 10 februari 2021 07:49 Kommunfullmäktige om ny skola och förskola i Dädesjö och byggnation av nya Räppevallen Tisdagen den 16 februari sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Allmänheten är välkomna att följa mötet, i första hand via vår webbsändning eller i andra hand på plats, så länge man är fri...
Publicerad 5 februari 2021 08:00 Renoveringen av Strandbjörkets lekplats skjuts fram Vinterväder och coronaviruset gör att renoveringen inte går att genomföra som planerat.
Publicerad 4 februari 2021 17:00 Förslag att vila platser inom särskilt boende för äldre Omsorgsnämnden föreslår att vila en avdelning på Lammengatan respektive Östregården, två av kommunens särskilda boenden för äldre. I och med att avdelningarna vilas kan de öppnas upp igen när behovet...
Publicerad 4 februari 2021 16:51 Växjö kommun öppnar upp kommunala inomhusanläggningar för gymnasieungdomar Växjö kommun fortsätter att hålla alla kommunala inomhusanläggningar för idrotts- och fritidsverksamhet stängda – förutom för barn och unga. Från och med måndag den 8 februari kan även verksamhet för...
Publicerad 4 februari 2021 14:42 Snart drar vi igång Växjölöftets Jobbvecka På måndag börjar Växjölöftets Jobbvecka. Som vanligt har varje dag ett särskilt tema. I år kommer hela programmet att vara digitalt så för att kunna ta del av föreläsningarna behöver du ladda ner prog...
Publicerad 4 februari 2021 10:16 Ny etisk riktlinje för kommunkoncernens medarbetare och förtroendevalda Växjö kommun har under de senaste åren aktivt arbetat med sitt förändringsarbete utifrån basen en gemensam värdegrund och tydliggörandet av chefs- och medarbetaransvaret. Det finns även en uppförandek...
Publicerad 3 februari 2021 14:39 Braås skola inför distansundervisning för årskurs 9 Efter en ökning i smittspridning bland elever i årskurs 9 på Braås skola fattade utbildningsnämnden idag beslut om att införa distansundervisning. Beslutet börjar gälla imorgon 4 februari och gäller i...
Publicerad 2 februari 2021 15:35 Stödtelefonen integreras i ordinarie verksamhet Kommunstyrelsen tog idag beslut att stödtelefonen som varit igång sedan våren 2020 integreras i kommunens ordinarie verksamhet och samtal hanteras numera genom Växjö kommuns telefonnummer 0470-410 00.
Publicerad 2 februari 2021 13:45 2020 års landskapsvårdspris till Växjö 4H-klubb och Naturskyddsföreningen i Växjö Växjö kommun gratulerar Växjö 4H klubb och Naturskyddsföreningen i Växjö som får 2020 års landskapsvårdspris. Det stod klart idag efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Publicerad 2 februari 2021 12:08 Inga brister i kommunens vård av äldre Inspektionen för vård och omsorg, IVO hittar inga brister i Växjö kommuns vård och omsorg av äldre personer med covid-19. Detta enligt en nationell tillsyn där två av kommunen särskilda boenden gransk...
Publicerad 1 februari 2021 08:48 Dags att söka feriejobb Nu är ansökan till feriearbete 2021 öppen för dig som är född år 2003 eller 2004 och folkbokförd i Växjö kommun.