Sjösås 1:45 m.fl.

Vi har tagit fram en ny detaljplan för fastigheten Sjösås 1:45 m.fl i Braås.

Detaljplanen fick laga kraft 2018-09-28.

Sammanfattning

Syftet med planläggningen är att pröva en utökad byggrätt för handelsändamål inom fastigheten Sjösås 1:45 samt att justera gällande plan med verklighetens förhållanden så att parkmark som ligger planlagt som parkering ändras till park i planförslaget.

Läs om planförslaget i dokumenten nedan.

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2019
Trafik och stadsplanering