Sjösås 1:45 m.fl.

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Sjösås 1:45 m.fl i Braås. Detaljplanen vann laga kraft 2018-09-28.

Sammanfattning

Syftet med planläggningen är att pröva en utökad byggrätt för handelsändamål inom fastigheten Sjösås 1:45 samt att justera gällande plan med verklighetens förhållanden så att parkmark som ligger planlagt som parkering ändras till park i planförslaget.

Läs mer om detaljplanen i dokumentet nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2020
Trafik och stadsplanering