Tåget 5

Vi har gjort en ny detaljplan för kvarteret Tåget i stadsdelen Hovshaga. Planen fick laga kraft 2018-03-28.

Sammanfattning

Syftet med ny detaljplan för delar av Kvarteret Tåget är att utveckla stadsdelscentrum bland annat genom att medge större och flexibel byggrätt. Syftet är också att ge byggrätt för byggnation av framförallt bostäder på en yta som idag används som vändplats för bussar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer