Torparen 1

Vi har gjort en detaljplan för fastigheten Torparen 1 i stadsdelen Teleborg i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2017-03-23.

Sammanfattning

Syftet med planen är att ge större byggrätt för skolan för att kunna möta det växande behovet inom stadsdelen Teleborg samt öka tillåtet våningsantal till två våningar.

Relaterade länkar

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer