Kvasten 1, Västra mark

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Kvasten 1 på Västra mark i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2016-11-08.

Syftet med planen var att utreda möjligheten att expandera verksamheten i norr för att kunna skapa en lagerbyggnad.

Senast uppdaterad: 13 mars 2023