Växjö 13:35, Vikaholm, Teleborg

Vi har gjort en detaljplan för fastigheten Växjö 13:35, Vikaholm, Teleborg i Växjö. Detalplanen vann laga kraft 2010-11-18.

Syftet är att göra det möjligt att bygga ut Vikaholm i form av bostäder med blandade boendeformer med tillhörande service. Utformningar och lösningar ska underlätta för boende och verksamma inom området att leva med minimal miljöpåverkan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2021
Växjö växer