Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Växjö 13:35, Vikaholm, Teleborg

Vi har gjort en detaljplan för fastigheten Växjö 13:35, Vikaholm, Teleborg. Planen vann laga kraft 2010-11-18.

Sammanfattning

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en utbyggnad av Vikaholm i form av bostäder med blandade boendeformer med tillhörande service. Utformningar och lösningar ska underlätta för boende och verksamma inom området att leva med minimal miljöpåverkan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer