Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Växjö 10:35

Vi har gjort en detaljplan för fastigheten Växjö 10:35 i stadsdelen Väster i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2020-06-16.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar, det vill säga byggrätt, så att ett nytt stadskvarter med bostäder, parkeringshus, centrumändamål kan byggas inom en del av fastigheten Växjö 10:35. Stora delar av marken används som markparkering.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer