Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Öpestorp 3:4

Vi har gjort en ny detaljplan för fastigheten Öpestorp 3:4 i Gemla. Detaljplanen vann laga kraft 2019-04-25.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att skapa fler bostäder i Gemla och på så sätt möjliggöra för fler att flytta till Gemla. Inom planområdet kommer även möjligheten för en förskola skapas då inga utbyggnadsmöjligheter finns vid nuvarande förskola.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2020
Växjö växer