Växjö 10:54 med flera, Regementsstaden

Vi har tagit fram två detaljplaner för fastigheten Växjö 10:54 med flera i Regementsstaden, Växjö. Den första planen vann laga kraft 2015-01-12. Den andra delen vann laga kraft 2015-03-20.

Detaljplanen tillåter en utökad byggrätt för hotell/kontor i 20-22 våningar. Särskilt ska den högre bebyggelsens gestaltning beaktas. Sambandsvägens ändrade sträckning har prövats över järnvägen, samt de oskyddade trafikanternas passage mellan I11-området och Arenastaden. Inom detaljplanen har även möjligheten att bebygga området närmast järnvägen med kontor/parkeringshus prövat.

Planprövningen påbörjades med en detaljplan. Vid antagandet bröts en del ut ur det ursprungliga förslaget och blev en egen detaljplan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2021
Växjö växer