Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Växjö 10:54 med flera, Regementsstaden

Vi har gjort två detaljplaner för fastigheten Växjö 10:54 med flera i Regementsstaden. Den första planen vann laga kraft 2015-01-12. Den andra delen vann laga kraft 2015-03-20.

Sammanfattning

Planens syfte är att tillåta en utökad byggrätt för hotell/kontor i 20-22 våningar. Särskilt ska den högre bebyggelsens gestaltning beaktas. Vidare har Sambandsvägens ändrade sträckning prövats över järnvägen, samt de oskyddade trafikanternas passage mellan I11-området och Arenastaden. Inom detaljplanen har även möjligheten att bebygga området närmast järnvägen med kontor/parkeringshus prövat.

Planprövningen påbörjades med en detaljplan. Vid antagandet bröts en del ut ur det ursprungliga förslaget och blev en egen detaljplan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer