Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Södra Rottne 1:3, Rottne

Vi har gjort en detaljplan för fastigheten Södra Rottne 1:3 med flera i Rottne. Planförslaget vann laga kraft 2014-02-26.

Sammanfattning

Syftet med planen är att skapa, i första hand, villatomter i området norr och söder om Kungsvägen i Rottne.

Detaljplanen är tänkt som en långsiktig planering som ska kunna tillgodose behovet av nya villatomter i Rottne för en god tid framöver. Planen föreslår en etappindelning där man bygger ut området allteftersom det uppstår behov av nya villatomter i framtiden.

Läs mer i detaljplanen och den fördjupade översiktsplanen över hela Rottne som antogs av kommunfullmäktige 2010.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer