Södra Rottne 1:3, Rottne

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Södra Rottne 1:3 med flera i Rottne. Detaljplanen fick laga kraft 2014-02-26.

Detaljplanen gör det möjligt att skapa, i första hand, villatomter i området norr och söder om Kungsvägen i Rottne.

Detaljplanen är tänkt som en långsiktig planering som ska kunna tillgodose behovet av nya villatomter i Rottne för en tid framöver. Planen föreslår en etappindelning där man bygger ut området allteftersom det uppstår behov av nya villatomter.

Senast uppdaterad: 18 februari 2022