Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Trädan 23, 24 och 27

Vi har gjort en detaljplan för fastigheterna Trädan 23, 24 och 27, i stadsdelen Öster. Planen vann laga kraft 2014-03-25.

Sammanfattning

Avsikten med planen är att riva de befintliga byggnaderna på fastigheterna Trädan 23, 24 och 27 och istället möjliggöra för byggnation av bostäder, verksamhets- och gemensamhetslokaler inom kvarteret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer