Trädan 23, 24 och 27

Vi har gjort en detaljplan för fastigheterna Trädan 23, 24 och 27, i stadsdelen Öster i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2014-03-25.

Detaljplanen gör det möjligt att riva de befintliga byggnaderna på fastigheterna Trädan 23, 24 och 27 och istället möjliggöra för byggnation av bostäder, verksamhets- och gemensamhetslokaler inom kvarteret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2021
Växjö växer