Nyponet 2

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Nyponet 2 inom detaljplanen för Växjö 7:8 med fler (Dalbostrand), på Norremark i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2019-06-20.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga ett bostadshus på fastigheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2021
Växjö växer