Växjö 12:4, Vallen

Vi har tagit fram en detaljplan för fastigheten Växjö 12:4, Vallen på Teleborg i Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2010-09-09.

Detaljplanen gör det möjligt för en utökad byggrätt för bostäder inom området. Därutöver avses det cykelstråk som går genom planområdet idag att bli en kommunal gångfartsgata som ger möjlighet att dela upp planområdet i flera fastigheter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2021
Växjö växer