Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Växjö 13:35, Södra länken

Vi har gjort en ny detaljplan för vägområdet Södra länken mellan Teleborgsvägen och Kättilstorp söder om Växjö. Planen vann laga kraft 2010-10-20.

Sammanfattning

Detaljplanen innefattar "Södra länkens" första etapp – sträckan mellan Teleborgsvägen och Kättilstorp. Utbyggnaden av hela vägsträckan mellan riksväg 23 och riksväg 27 avser stärka det regionala vägnätet och underlätta för fjärrtrafiken genom Växjö. Att man börjat med den aktuella vägen som etapp 1, beror på utbyggnaden av bostadsområdet Vikaholm. Avsikten är att möjliggöra en alternativ angöring till området och på så sätt minska antalet tillkommande fordon på Allmogevägen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer