Del av Bergkvara 6:1

Vi har tagit fram en detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 6:1 i Räppe, Växjö. Detaljplanen vann laga kraft 2018-07-22.

Detaljplanen gör det möjligt för verksamheter i området. Sökanden, som är markentrepenör, vill flytta sin verksamhet till Räppe och där bygga enstaka byggnader med kontor och personalutrymmen, samt iordningställa ytor för upplag för sandlager, körytor och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2021
Växjö växer