Del av Bergkvara 6:1

Vi har tagit fram en detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 6:1 i Räppe, Växjö. Detaljplanen fick laga kraft 2018-07-22.

Detaljplanen gör det möjligt för verksamheter i området. Sökande vill flytta sin verksamhet till Räppe och där bygga enstaka byggnader med kontor och personalutrymmen, samt göra iordning ytor för upplag för sandlager, körytor och liknande.

Senast uppdaterad: 14 mars 2022